Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.

Klub chovatelů plemene shetlandská ovce

Sídlo klubu a korespondenční adresa:
Klub SHO
Předseda klubu
Ing. Roman Cieslar
739 95 Bystřice 257

+420 603 149 028
Ciesla1@seznam.cz

Od 1ks zvířete povinnost registrace v ČSCH

Od 1ks zvířete povinnost registrace v ČSCH

 zdroj článku: https://www.cmsch.cz/ovce-kozy/

Každý chovatel ovcí, koz( již od 1 ks zvířete) je povinen se registrovat u ČMSCH, a.s.

Prvním krokem začínajícího chovatele je vyplnění registračního lístku a jeho zaslání do ÚE. Na základě registračního lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci a formuláře týkající se daného druhu zvířat. Po přidělení čísla provozovny a obdržení výše zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.

Pravidla registrace a přesunu zvířat

 • přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující
 • po přidělení čísla provozovny a obdržení výše zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • datum přesunu zvířat MUSÍ být vyšší (pozdější) než datum registrace provozovny

Upozornění:

Pokud má chovatel neoznačená zvířata je povinen vyplnit objednávku nových ušních známek a po obdržení známek (označení zvířat), zvířata nahlásit do databáze ústřední evidence. Pro označení zvířat má chovatel možnost:

 1. kontaktovat veterinárního lékaře a požádat ho o označení zvířat
 2. objednat si kleště a zvířata označit sám

Chovatel má možnost se registrovat jako:

 1. fyzická osoba – uvádí na registrační lístek pouze RČ
 2. fyzická osoba – podnikatel v zemědělství – uvádí rodné číslo a IČ + je třeba přiložit kopii dokladu (nemusí být ověřená) potvrzující, že je podnikatelem, ne starší 3 měsíců
 3. právnická osoba – uvádí na registračním lístku název firmy, IČ + je třeba přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Registrační lístek se skládá ze dvou stran:

 • strany A (vyplňují se údaje o chovateli + údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo , mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strany B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat
 • Registrační lístek MUSÍ chovatel podepsat
 • Registrační lístek je možné zaslat poštou, oskenovaný e-mailem
 • Vyplněný a podepsaný registrační lístek zašlete na některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo na ČMSCH, a.s. Hradištko.

Převod provozovny

Nový chovatel:

Vyplní a podepíše registrační lístek chovatele:

 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli + údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo , mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel:

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele , které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění:

Pokud jsou na převáděném hospodářství evidována zvířata, budou spolu s převodem hospodářství převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).

O převod ušních známek musí chovatel zažádat na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s.

Rozšíření provozovny o další druh/y zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko. Na základě písemné žádosti nebo telefonátu budou u chovatele zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, zasláno nové potvrzení o registraci + veškeré formuláře, pokyny pro druh zvířat o který byla provozovna rozšířena

Ukončení činnosti chovatele

Formulář oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že :

 • ukončuje činnost ( stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele

Více info a formuláře na https://www.cmsch.cz/ovce-kozy/